Trang chủ Tin tứcEVNHCMC đạt Giải thưởng Đổi mới Doanh nghiệp Việt Nam 2020