Trang chủ Giới thiệuTổng quan

Quá trình hình thành và phát triển

1. Thành lập hội, nhiệm kỳ 1 (2011-2016)

Ngày 22/12/2011, Đại hội thành lập Hội Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại số 35, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; số hội viên hiện lúc thành lập là 110 hội viên; ông Phạm Quốc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM vinh dự được bầu là Chủ tịch đầu tiên của Hội. Trong buổi lễ ra mắt công bố quyết định của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc cho phép thành lập Hội Điện lực TP.HCM, Hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý: (1) Ông Huỳnh Khánh Hiệp – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM; (2) Ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam; (3) Ông Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam; (4) Ông Trần Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam; (5) Ông Lê Nhân Vĩnh - Trưởng Ban tổ chức Hội Điện lực Việt Nam; (6) Ông Hoàng Hữu Thận - UV BCH Hội Điện lực VN; (7) Ông Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật TP. HCM; (8) Ông Lê Văn Phước – Thành ủy viên, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP. HCM; (9) đại diện Lãnh đạo của các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực có trụ sở chính trên địa bàn TP.HCM các Trường Đại học, Cao Đẳng liên quan đến lĩnh vực điện trên địa bàn TP.HCM; (10) các cá nhân đã có quá trình hoạt động và cống hiến lâu dài trong ngành Điện lực của TP.HCM; (11) các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội Điện lực TP. Hồ Chí Minh; (12) các đại biểu cá nhân và đại biểu tổ chức đã đăng ký tham gia Hội; (13) các khách mời và (14) các phóng viên báo đài.

Mục đích thành lập Hội là nhằm tập hợp tri thức, kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghệ nghiệp, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động ngành điện tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại đại hội lần 1, Ban chấp hành Hội Điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2015 đã được bầu với 51 thành viên. Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2012 - 2017 được thông qua như: tổ chức phát triển mạng lưới; các hoạt động khoa học công nghệ; các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp và phát triển quan hệ hợp tác v.v....Hội đã hoàn thiện cơ bản bộ máy làm việc và hoàn thiện các quy chế, quy định. Hội quy tụ sự tham gia của các nhà khoa học ở các trường, viện, các cán bộ, kỹ sư, công nhân giỏi ở các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị có liên quan đến chuyên ngành điện.

Trong nhiệm kỳ 1, Hội đã phối hợp với: Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, các hội viên và cơ quan liên quan để tập hợp các kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ áp dụng trong các lĩnh vực nghề nghiệp. Hội đã lập trang web www.heea.vn để cung cấp thông tin cho hội viên và mọi người quan tâm đến tổ chức hội.

2. Nhiệm kỳ 2 (2017-2022)

Năm 2017, Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2 (2017 – 2020), ông Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Tổng công ty Điện lực TP.HCM vinh dự được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội.

Hội đã chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức thành công nhiều hội thảo chuyên ngành với sự tham dự trên 850 lượt hội viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị đang công tác.

Hội viên tham gia tại nơi công tác thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học như: (1) Nâng cấp điện áp từ 15kV lên 22kV, (2) Trạm biến áp 110kV trạm không người trực; (3) Chương trình huấn luyện công nghệ thi công, sửa chữa, bảo trì trên lưới điện trung thế nổi 22 kV có trung tính nối đất trực tiếp,…. Tham gia phản biện đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành điện tại Hội Điện lực Miền Trung. Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật điện lực; tham gia hội thảo về “Nâng cao vai trò đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong tiến trình hợp tác Cộng đồng ASEAN về lao động chất lượng cao” do Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam tổ chức.

Tham gia hội nghị Khoa học kỹ thuật điện lực Việt Nam 2018 với 04 đề tài: (1) giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại HCMPC; (2) ứng dụng tự động hóa lưới phân phối trong công tác nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại HCMPC; (3) thí nghiệm chuẩn đoán ngăn ngừa sự cố cáp ngầm cho lưới điện; (4) công tác triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình trạm 110kV không người trực vận hành.

Đến năm 2018, Hội có 34 hội viên thực hiện đăng bạ và đã được công nhận thành công 34 kỹ sư ASEAN.

3. Nhiệm kỳ 3 (2022-2027)

Ngày 26/5/2022, Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 3 (2022 – 2027), ông Trần Khiêm Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục vinh dự được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội

Trong nhiệm kỳ 2 (2017-2022), Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thời gian giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp nói riêng, trong đó có Hội Điện lực TP.HCM. Song hoạt động của Hội Điện lực TP.HCM đã đạt được những kết quả quan trọng:

- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước (Sở Công Thương, Sở Nội vụ), các đơn vị quản lý hội (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Hội Điện lực Việt Nam) và các tổ chức chuyên ngành (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM…), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2 (2017-2022).

- Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển. Đến hiện tại, Hội có 24 Chi hội điện lực trực thuộc, bao gồm: 23 Chi hội điện lực thuộc các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và 01 Chi hội Điện lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Số lượng hội viên đến hiện tại là 997 hội viên, tăng 506 hội viên so với nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I. Nhiều hội viên của Hội là giảng viên đến từ các Trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành về kỹ thuật của Thành phố; các cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư ASEAN, công nhân lành nghề,… đang công tác tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội trong hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN đến hội viên. Hội đã phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, Tổng công ty Điện lực thành phố,… để cập nhật, tập hợp các kiến thức về khoa học công nghệ, các thông tin chuyên ngành liên quan để phổ biến, cung cấp thông tin cho hội viên, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ áp dụng trong các lĩnh vực nghề nghiệp của hội viên, cũng như phối hợp tốt với các tổ chức Hội cùng ngành để tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên ngành dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến (webinar),… góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

- Nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật được hội viên của Hội tham gia thực hiện tại đơn vị đang công tác, đã được Hội đồng xét duyệt sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công nhận, đưa vào áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tăng năng suất lao động.

- Hội đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Hội Điện lực Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để hướng dẫn và đề cử đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN thành công cho 187 hội viên đang công tác tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Trong nhiệm kỳ 3 (2022-2027), Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm trở thành Hội nghề nghiệp vững mạnh, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và sự phát triển của các doanh nghiệp liên quan./.