Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, phát biểu tại lễ công bố sáng 8-2

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC, cho biết qua quá trình hơn 10 năm nghiên cứu, xây dựng và triển khai, đến nay, EVNHCMC đã phát triển được hệ thống Lưới điện thông minh trên địa bàn TP HCM với đầy đủ các cấu phần theo đúng chuẩn mực quốc tế.

Việc vận hành lưới điện thông minh giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện: số lần mất điện bình quân của khách hàng chỉ còn 0,47 lần (năm 2022); thời gian mất điện bình quân của khách hàng (SAIDI) còn 35 phút (năm 2022), ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và tương đương với chỉ số của một số thành phố hiện đại tại châu Âu, châu Mỹ. Tỉ lệ tổn thất điện năng năm 2022 đạt 2,93% giảm sâu so với năm 2011 (5,76%), ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới.
Kết quả đánh giá lưới điện thông minh của EVNHCMC năm 2022 do SP Group thực hiện:

EVNHCMC

Điểm

+/-

Xếp hạng

 Năm 2019

33,9

70/75

 Năm 2020

51,8

 17,9

70/85

 Năm 2021

67,9

 16,1

53/86

 Năm 2022

71.4

 3,6

47/94Nguồn: T. Nhân - www.nld.com.vn