Trang chủ Tin tứcEVNHCMC trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận hình thành doanh nghiệp số