Trang chủ Tin tứcEVNHCMC tham dự Hội nghị về Chiến lược nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số.