Trang chủ Tin tứcEVNHCMC: Khánh thành Trung tâm điều độ hệ thống điện 2