Trang chủ Tin tứcTrao chứng chỉ “Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN” cho 70 kỹ sư ngành điện