Trang chủ Tin tứcEVNHCMC và GIZ tổ chức chương trình đào tạo Xây dựng năng lực trọng yếu thông qua chuyển đổi số